TARIEVEN & VERGOEDING

Aan het werk als HRM zijn kosten verbonden, evenals het voeren van gesprekken. 

Deze worden niet door de zorgverzekeraar vergoedt!

U hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig voor het maken van een afspraak.

U kunt ook afspraken maken in de avonduren.

Mocht u verhindert zijn voor de afspraak, dan verzoek ik u vriendelijk dit ten minste 24 uur voor de afspraak te berichten. De kosten kunnen anders in rekening worden gebracht.

Mocht u problemen hebben met de tijdige betaling, dan kan in overleg met mij besloten worden tot een afwijkende betalingsregeling.

Omdat mijn vorm van therapie geen medische- of zorgverleningsaspecten bevatten worden ze niet meer vergoed door een zorgverzekeraar!

U kunt een consult direct per pin betalen. 

 

Intakegesprek

gratis

1e gesprek 1,5 uur

85 euro

2e gesprek 1 uur

60 euro

Wandelgesprek 1 uur

65 euro

Personele begeleiding  per uur in dienst 

25 euro